Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9 đến năm 2020


Ngày 12 tháng 11 năm 2012 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9 đến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000. Nội dung cụ thể như sau:

* Vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch:
- Vị trí khu vực quy hoạch: quận 9 có vị trí độc lập, nằm về phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp ranh giới tỉnh Đồng Nai và được bao bọc toàn bộ bởi sông Đồng Nai, các mặt giáp giới như sau:

+ Phía Đông : giáp thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

+ Phía Tây : giáp quận 2 qua sông Rạch Chiếc, rạch Bà Cua và đường Tân Lập;

+ Phía Nam : giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua sông Đồng Nai;

+ Phía Bắc : giáp quận Thủ Đức qua Xa lộ Hà Nội.

- Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 11.389,62 ha.

- Tính chất của khu vực quy hoạch: quận 9 là đơn vị hành chính cấp quận, tính chất chức năng có thay đổi so với quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 1999: Khu dân dụng thương mại - dịch vụ, du lịch, văn hóa, đào tạo giáo dục và tiểu thủ công nghiệp cấp khu vực và thành phố, là một phần đô thị khoa học công nghệ của thành phố.

* Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng:
1. Các đơn vị ở: hiện hữu ổn định chỉnh trang và xây dựng phát triển mới:

- Khu các đơn vị ở hiện hữu ổn định chỉnh trang: vị trí phía Tây Bắc của quận, giới hạn từ Xa lộ Hà Nội đến sông Rạch Chiếc và khu công nghệ cao (bao gồm các khu dân cư tại phường Phước Bình, phường Phước Long A, phường Phước Long B, phường Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú B, phường Hiệp Phú, phường Tân Phú, phường Long Thạnh Mỹ).

- Khu các đơn vị ở xây dựng, phát triển mới: vị trí phần còn lại của quận 9 (bao gồm các khu dân cư tại phường Phú Hữu, phường Long Trường, phường Trường Thạnh, phường Long Bình và phường Long Phước).

2. Dịch vụ đô thị:

- Hệ thống trung tâm cấp khu vực và thành phố: dự kiến bố trí 2 khu Thương mại - Dịch vụ đa năng cấp khu vực và thành phố, (khu đô thị vệ tinh) bao gồm:

+ Khu trung tâm dịch vụ đa năng cấp khu vực (khu đô thị mới GS): quy mô khoảng 97 ha, vị trí tại phường Long Bình.

+ Khu trung tâm thương mại dịch vụ đa năng phía Đông thành phố (khu đô thị mới Tam Đa): quy mô khoảng 140 - 150 ha, vị trí tại phường Trường Thạnh và phường Long Trường.


- Các công trình công cộng:

+ Khu trung tâm hành chính quận 9: quy mô 34 ha; tập trung các công trình công cộng cấp quận về hành chính, công viên cây xanh và thể dục thể thao.

+ Cụm công trình công cộng cấp thành phố dự trữ thuộc khu đô thị mới Tam Đa, phường Trường Thạnh.

- Mạng lưới giáo dục:
+ Bố trí mạng lưới giáo dục phổ thông, trường dạy nghề phù hợp dân số của các khu dân cư và đơn vị ở.

+ Hệ thống các trường phổ thông được nâng cấp và xây dựng mới bảo đảm chỉ tiêu theo Quyết định số 48/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 9 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành - mạng lưới các công trình giáo dục trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Mạng lưới y tế:
+ Y tế dự phòng: xây mới 2 trung tâm y tế dự phòng quận (quy mô khoảng 5.000m2/cơ sở); xây dựng 5 Phòng khám bệnh xã hội (quy mô khoảng 3.000m2/cơ sở); 5 trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng (quy mô khoảng 3.000m2/cơ sở).

+ 13 trạm y tế phường: nâng cấp và xây dựng mới (quy mô 150 - 500m2/cơ sở).

+ Bệnh viện 7C hiện hữu nâng cấp, xây mới Viện điều dưỡng 500 giường bệnh tại phường Long Trường (quy mô 15,3 ha), xây dựng mới bệnh viện đa khoa tại phường Long Bình (quy mô 13,82 ha).
+ Khuyến khích việc phát triển các bệnh viện tư nhân trên địa bàn quận 9.

- Mạng lưới thể dục thể thao:
+ Theo dự án quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất ngành thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 01/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003, chỉ tiêu bình quân đất thể dục thể thao đối với quận là 0,6m2/người.

+ Khu thể dục thể thao cấp thành phố: khu sân Golf Thủ Đức hiện hữu tại phường Long Thạnh Mỹ, phường Long Bình (quy mô 285ha). Khu thể dục thể thao, giải trí bên trong các khu công viên sinh thái tập trung tại phường Long Bình, phường Long Phước (quy mô khoảng 520 - 540ha), khu huấn luyện thể dục thể thao đa năng tại khu dân cư Tây Tăng Long, phường Long Trường (quy mô khoảng 30ha): tại phường Phú Hữu (quy mô khoảng 15ha).

+ Công trình thể dục thể thao cấp quận, phường: nâng cấp và mở rộng quy mô tại các phường theo quy chuẩn phù hợp.

- Công viên cây xanh:
+ Khu công viên Lịch sử văn hóa dân tộc và khu du lịch Suối Tiên: quy mô khoảng 450 ha. Vị trí tại phường Long Bình và phường Tân Phú.

+ Bố trí các công viên cây xanh trong các đơn vị ở, bảo đảm chỉ tiêu phù hợp 7- 8 m2/người.

+ Tập trung xây dựng một số khu vực công viên sinh thái tập trung quy mô lớn (phường Long Phước, phường Long Bình, phường Trường Thạnh và phường Long Trường).

+ Bảo đảm khoảng cây xanh cảnh quan cách ly ven sông rạch theo quy định.

+ Cải tạo hệ thống công viên cây xanh hiện hữu, ưu tiên bố trí cây xanh tại các vị trí nhà máy di dời hiện hữu.

3. Công nghiệp - công nghệ cao:
- Cơ sở công nghiệp giữ lại: nhà máy dệt Phong Phú (quy mô 16ha), tại phường Tăng Nhơn Phú B.

-Khu công nghiệp Phú Hữu: quy mô 114ha, tại phường Phú Hữu. Tập trung các cơ sở sản xuất không ô nhiễm trên địa bàn quận và khai thác tiềm năng vận tải của sông Đồng Nai.

- Khu công nghệ cao: quy mô 913ha, tại phường Tăng Nhơn Phú A, phường Long Thạnh Mỹ, phường Tân Phú. Dự kiến hình thành Khu công nghệ cao thứ 2, quy mô khoảng 200 ha, tại phường Long Phước.


4. Các khu vực chức năng đô thị khác:
- Các khu vực có các công trình di tích lịch sử, văn hóa... cần được bảo tồn: Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc (phường Long Bình), khu di tích vùng Bưng Sáu Xã (phường Long Trường, phường Phú Hữu), khu du lịch Vườn Cò (phường Long Thạnh Mỹ)

- Các khu vực xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng: các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng hiện hữu được nâng cấp chỉnh trang. Các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc được khoanh vùng bảo vệ, tôn tạo giữ gìn. Quản lý, bảo dưỡng duy trì các di tích lịch sử, cách mạng, văn hóa có giá trị.

- Các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp: bao gồm:

+ Khu các trường đại học và cơ sở đào tạo hiện hữu (do thành phố và Trung ương quản lý) được chỉnh trang: quy mô 90,22ha

+ Khu các trường đại học và cơ sở xây dựng mới, quy mô khoảng 222,8ha: bao gồm cụm các trường đại học cao đẳng thuộc khu giáo dục đại học Long Phước, trường Đại học Kiến trúc, trường Sân khấu điện ảnh…

- Các cơ quan, tổ chức hiện hữu chỉnh trang: quy mô khoảng 10 ha, ven Xa lộ Hà Nội, tại các phường Phước Long A, phường Hiệp Phú.

- Nghĩa trang:
- Khu nghĩa trang liệt sỹ: quy mô 34 ha, tại phường Long Bình.

- Khu công viên nghĩa trang quận 9: quy mô khoảng 19 ha, tại phường Long Bình.


* Các khu vực xây dựng các công trình giao thông, bao gồm:
+ Về giao thông đường bộ nội thị: Trên cơ sở các tuyến đường chính hiện hữu, dự kiến nâng cấp mở rộng theo các quy định lộ giới. Tổng chiều dài các tuyến giao thông xây dựng mới là 250,272 km.

+ Về giao thông đường bộ đối ngoại: Dự kiến cải tạo mở rộng và xây dưng mới 6 tuyến đường đối ngoại, trong đó có 2 tuyến hiện hữu: Xa lộ Hà Nội (quốc lộ 52), Xa lộ Hà Nội (quốc lộ 1A) và 4 tuyến đường dự phóng: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 2, Vành đai 3, đường nối Vành đai 3. Tổng chiều dài khoảng 46,324 km.

+ Về giao thông đường sắt quốc gia: có 2 tuyến đường sắt quốc gia: dọc theo hành lang đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Bố trí 1 depot cho tuyến đường sắt cao tốc tại phường Long Trường, quy mô khoảng 40ha.

+ Về giao thông đường sắt liên đô thị: Tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Nhơn Trạch - sân bay Long Thành và tuyến đi theo hành lang đường cao tốc và đường Vành đai 3.

+ Về giao thông đường sắt đô thị: tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Bố trí 1 Depot Suối Tiên thuộc phường Long Bình, quy mô 27 ha.

+ Về giao thông đường thủy:

Theo định hướng chung về giao thông đường sông xác định các tuyến sông rạch có chức năng giao thông thủy bao gồm: sông Đồng Nai thuộc cấp kênh sông Cấp I; sông Tắc thuộc cấp kênh sông Cấp IV; rạch Chiếc - rạch Trau Trảu thuộc cấp kênh sông Cấp IV; rạch Ông Nhiêu thuộc cấp kênh sông Cấp VI. Hành lang bảo vệ bờ sông là 50m (đối với kênh sông cấp I), 30m (đối với kênh sông cấp IV) và 20m (đối với kênh sông cấp VI).

+ Về bến xe đối ngoại, bãi đậu xe: Dự kiến xây dựng mới các bến bãi xe. Tổng diện tích 168,21 ha.

* Quy hoạch kiến trúc cảnh quan: quận 9 có 3 khu trung tâm chính làm hạt nhân ảnh hưởng đến các vùng kiến trúc cảnh quan đô thị như sau:

+ Khu trung tâm thương mại dịch vụ đa năng cấp khu vực: quy mô khoảng 93 ha tại phường Long Bình. Là trung trung tâm thương mại dịch vụ đa năng cấp khu vực, tập trung hệ thống các công trình cao tầng đa năng và dịch vụ công cộng.

+ Khu trung tâm thương mại dịch vụ phía Đông thành phố: quy mô khoảng 140 ha tại phường Trường Thạnh và phường Long Trường. Khu vực tập trung hệ thống các công trình cao tầng đa năng và dịch vụ công cộng, chức năng tương tự 1 đô thị vệ tinh.


+ Khu dân cư và trung tâm hành chánh quận 9: quy mô khoảng 136 ha tại phường Trường Thạnh và phường Long Trường. Đây là khu vực có nền đất tương đối cao, ít sông rạch. Tập trung các công trình công cộng cấp quận về hành chánh, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ.

* Quy hoạch giao thông đô thị:
- Mở rộng và hoàn thiện các tuyến đường hiện hữu còn lại theo lộ giới.

- Quy hoạch các tuyến giao thông đường bộ có chức năng đối ngoại, nối kết các vùng, khu vực đô thị kế cận gồm đường Xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 52), Quốc lộ 1A, đường cao tốc thành phố Hồ chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 2, Vành đai 3, đường nối Vành đai 3.

- Quy hoạch các tuyến giao thông đường bộ đối nội trên cơ sở các tuyến đường chính hiện hữu dự kiến nâng cấp, mở rộng (đường Long Phước, đường Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Đỗ Xuân Hợp, đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường Hoàng Hữu Nam, đường Nguyễn Văn Tăng, đường Bưng Ông Thoàn, đường Long Thuận, đường Tam Đa, đường Dương Đình Hội...) kết hợp với việc xây dựng mới các tuyến đường chính, đường liên khu vực như đường Long Phước nối dài, đường D1, D2 khu Công nghệ cao, đường Lã Xuân Oai nối dài, đường Bưng Ông Thoàn nối dài, đường Long Thuận nối dài, đường Tam Đa nối dài, đường Dương Đình Hội nối dài, đường Long Phước 1, 2, 3, 4, 5, đường dọc sông, đường liên phường nối dài và một số tuyến khác.

- Về giao thông đường sắt quốc gia: tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang đi theo hành lang đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vượt qua sông Đồng Nai đi qua quận 9 nối ga Thủ Thiêm; dự kiến quy hoạch Depot (quy mô 40ha) cho tuyến đường sắt cao tốc tại vị trí gần bến xe sông Tắc, phường Long Trường.

- Về giao thông đường sắt đô thị: cập nhật quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi theo hành lang Xa lộ Hà Nội và kết thúc tại depot Suối Tiên thuộc phường Long Bình, quy mô diện tích 27 ha.

- Về giao thông thủy: quy hoạch các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn quận 9 có chức năng giao thông thủy theo quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quy hoạch xây dựng hệ thống bến bãi trên địa bàn Quận với tổng quy mô là 168,21ha; bao gồm: bến chuyên dụng xe buýt (6 ha), đầu mối trung chuyển hành khách (0,6 ha), bến xe liên tỉnh (31,01 ha), bãi đậu xe ô tô (35,9 ha), bãi đâu xe taxi (4,7 ha), trung tâm tiếp chuyển hàng hóa (40 ha), kho thông quan nội địa (50 ha).

- Xây dựng kho thông quan và trung tâm tiếp chuyển hàng hóa...
Xem ngay…

TP HCM xây 10 khu chức năng dọc Xa lộ Hà Nội


Bắt đầu từ cầu Sài Gòn và kết thúc ở Công viên lịch sử văn hóa dân tộc, trục đường Xa lộ Hà Nội sẽ có 10 khu chức năng với cảnh quan và không gian kiến trúc được quy hoạch, quản lý nghiêm ngặt.

UBND TP HCM vừa phê duyệt đồ án thiết kế đô thị tỷ lệ 1/2.000 và quy định quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan trục Xa lộ Hà Nội nhằm xây dựng tuyến cửa ngõ thành phố thành đường kiểu mẫu, hiện đại. Đồ án có phạm vi ở 11 phường tại các quận 2, 9 và Thủ Đức với diện tích hơn 577 ha, dài gần 15 km.

Theo Sở Quy hoạch – Kiến trúc, lý do cần phải chỉnh trang dọc tuyến xa lộ Hà Nội vì đây là một trong những tuyến đường chính của TP HCM, sẽ hình thành một số trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục lớn như Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, dự kiến rộng 200-300 ha; Khu công nghệ cao; Đại học Quốc gia; Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (rộng 300-400 ha)… Giải pháp bền vững, hiệu quả để kết nối các trung tâm này là vận tải hành khách công cộng. Hiện, dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) với hơn 1/2 đoạn đường chạy qua xa lộ Hà Nội đã được TP HCM khởi công xây dựng như là một phần của kế hoạch này.
Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài
Nút giao thông cầu vượt Trạm 2 tại giao lộ xa lộ Hà Nội - đường xuyên Á (xa lộ Đại Hàn) và đường vào khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh: Hữu Công
Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài
Mặt khác, sự xuất hiện của tuyến metro số 1 với tổng vốn xây dựng khoảng 2 tỷ USD cũng là lý do cần phải hình thành các trung tâm văn hóa, giáo dục lớn dọc tuyến đường để khai thác hiệu quả. Bên cạnh những trung tâm đã có, cần hình thành thêm các khu dân cư với độ nén cao từ việc chỉnh trang đô thị, giải tỏa các khu nhà lụp xụp, khu nhà thấp tầng gần đó. Cư dân ở đây và từ nơi khác đến làm việc sẽ là hành khách chính của tuyến metro số 1.

Theo đó, để xây dựng theo hướng phát triển khu trung tâm đa chức năng cấp thành phố tại khu vực cảng Phước Long, quận Thủ Đức (quy mô hơn 106ha), nhiều cơ sở công nghiệp và kho tàng ô nhiễm như nhà máy Xi măng Hà Tiên, Thép Miền Nam… cần phải di dời.

Một vấn đề khác được đặt ra là phải phát triển và kết nối hài hòa các trung tâm chuyên ngành của thành phố trên tuyến Xa lộ Hà Nội như: Trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc tại phường An Phú (quận 2); Khu Công nghệ caoCông viên Lịch sử – Văn hóa Dân tộc (quận 9); Khu Đại học Quốc gia. Đồng thời, hình thành các trung tâm giao thông công cộng tại các nhà ga Metro thông qua việc đề xuất các ưu tiên về hệ số sử dụng đất, khuyến khích đầu tư xây dựng các dự án đa chức năng.
Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài
Xa lộ Hà Nội đoạn trước khu du lịch Suối Tiên (quận 9). Ảnh: Hữu Công

Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài
Cụ thể, trong10 khu chức năng dọc tuyến Xa lộ Hà Nội thì Khu A (Thảo Điền), Khu B (An Phú), Khu C (Rạch Chiếc) là các khu chức năng xây dựng mới và chỉnh trang khu hiện hữu. Khu D (Phước Long) là khu đô thị với nhiều chức năng được tái thiết sau khi di dời các nhà máy, bến bãi gây ô nhiễm. Nhà cao tầng và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu sẽ là Khu E (Bình Thái). Khu F, G (Thủ Đức) là khu vực đặc trưng cảnh quan biệt thự Làng Đại học Thủ Đức, tập trung phát triển nhà ở; Khu H (Khu công nghệ cao) là khu đô thị hiện đại tập trung xung quanh nhà ga Metro. Cuối cùng sẽ là Khu K (Suối Tiên) và khu L (Bến xe Miền Đông).

Cùng với Xa lộ Hà Nội, UBND TP HCM đã phê duyệt dự án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/2000 và Quy định quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan Trục đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài (trục đường Phạm Văn Đồng) có chiều dài hơn 15 km và diện tích hơn 500 ha đi qua địa bàn 5 quận cũng với 10 khu chức năng.

Theo đó, dọc theo tuyến đường này sẽ hình thành trục phát triển đô thị hiện đại, hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị. Một số các cơ sở công nghiệp cũ sẽ được di dời, chỉnh trang lại các khu dân cư chưa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và cấu trúc đô thị chưa hoàn thiện. Đẩy mạnh việc phát triển các cụm công trình nhà ở kết hợp chức năng thương mại, dịch vụ… Đồng thời, việc bảo tồn và phát huy những khu vực cảnh quan, các khu vực công trình có ý nghĩa về lịch sử và văn hóa như cảnh quan sông Sài Gòn, làng mai, đường Kinh Lý…

(VnExpress)

Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội, Suối Tiên, Bến xe Miền Đông, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài
Xem ngay…

Xa Lộ Hà Nội mở rộng


Xa lộ Hà Nội nối từ cầu Sài Gòn đến nút giao thông Tân Vạn - nơi tiếp giáp giữa TP.HCM và Bình Dương, sẽ được mở rộng lộ giới lên đến 113-153 m tùy từng đoạn, thay vì đoạn rộng nhất hiện nay chỉ hơn 60m.
Sau 5 năm triển khai, dự án Xa lộ Hà Nội vẫn “tắc” ở nhiều đoạn. Ảnh minh họa.
Sau khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Trường Thọ, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức được duyệt và trong thời gian UBND quận Thủ Đức triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu này, Liên doanh (Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên và Công ty Cổ phần Phát triển và tài trợ địa ốc R.C) được phép nghiên cứu, đề xuất dự án và lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

UBND TP cũng đã yêu cầu các sở-ngành, đơn vị liên quan hoàn thành việc di dời cơ sở gây ô nhiễm tại khu vực km7 và km8 Xa lộ Hà Nội (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) chậm nhất là cuối năm 2016.

Dự án cải tạo, mở rộng Xa lộ Hà Nội nối từ cầu Sài Gòn đến nút giao thông Tân Vạn – nơi tiếp giáp giữa TP.HCM và Bình Dương- đặt mục tiêu mở rộng lộ giới lên đến 113-153m với kinh phí dự kiến gần 2.287 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ sử dụng một diện tích lớn để xây dựng, khoảng 120ha, kéo dài qua các quận 2, 9 và Thủ Đức của TP.HCM và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Gần 2.500 hộ ở hai bên đường thuộc các quận 2, 9, Thủ Đức và tỉnh Bình Dương phải giải tỏa để phục vụ dự án.

Dự án này nhằm mục đích mở rộng xa lộ Hà Nội thành một trục giao thông đô thị hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này và mạng lưới đường trong khu vực, đồng thời cải tạo cảnh quan trục đường cửa ngõ phía đông thành phố, đồng bộ với tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên.

Giữa tháng 2 này, UBND TP.HCM đã điều chỉnh, bổ sung đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong việc giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2.

Theo đó, giá đền bù cao nhất là đất mặt tiền đường Trần Não với mức trên 24,3 triệu đồng/m², đất trong hẻm đường Trần Não là 9,75 triệu đồng/m²; mặt tiền xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc) là 22,96 triệu đồng/m², đất trong hẻm thuộc xa lộ Hà Nội có giá từ 5,7 đến 15,6 triệu đồng/m².

Mặt tiền đường Quốc Hương được hỗ trợ, đền bù 14,68 triệu đồng/m²; mặt tiền đường Võ Trường Toản 20,2 triệu đồng/m²; mặt tiền đường Thảo Điền 18,83 triệu đồng/m², hẻm đường Thảo Điền 10,48 triệu đồng/m²; mặt tiền đường Lê Thước 12,57 triệu đồng/m²; mặt tiền đường Nguyễn Bá Lân 10,46 triệu đồng/m²...

Theo kế hoạch, dự án được hoàn thành vào năm 2013, mở rộng cho 14-20 làn xe lưu thông. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn đang thi công ì ạch vì nhiều địa phương chưa xong đền bù giải tỏa, đặc biệt là đoạn qua quận 9.

Theo CII, nếu UBND quận 9, thị xã Dĩ An (Bình Dương) và dự án đường sắt Bến Thành – Suối Tiên bàn giao xong mặt bằng trước tháng 12/2015, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 4/2017. Song với tiến độ đền bù giải tỏa ì ạch như hiện nay, khả năng dự án khó hoàn thành đúng hẹn là rất cao

(Theo Bizlive)
Xem ngay…

Quận 9 TP.HCM ‘thức giấc’


Tựa lưng vào trục Đông thành phố nên khi cửa ngõ chiến lược này bùng nổ và tăng tốc với 250.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, quận 9 lập tức trở thành điểm sáng thu hút sự quan tâm nhờ vào những lợi thế có một không hai.

Được bao quanh bởi các sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Tắc, sông Ông Nhiêu… chảy quanh phố phường nên khí hậu vùng này mát mẻ quanh năm. Đã vậy, địa thế ở đây cũng vô cùng thuận lợi, nổi lên như gò đất chắc chắn và cao hơn mực nước biển từ 5m đến 14m, không xảy ra tình trạng ngập nước.
sông sài gòn, sông đồng nai, sông tắc, sông ông nhiêu, xa lộ hà nội, tuyến metro bến thành - suối tiên, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, vành đai 3, phú mỹ hưng, cầu phú mỹ, hầm thủ thiêm, vũng tàu, khu công nghiệp phú mỹ, khu công nghệ cao, samsung, secc, đại học quốc gia tp.hcm, cảng phú hữu, khu du lịch suối tiên, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đông tăng long, mega residence, goldora, villa park, riviera
Hạ tầng giao thông kết nối xuyên suốt

Về giao thông bộ, quận 9 được kết nối bởi tuyến Xa lộ Hà Nội hiện hữu, hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên vào trung tâm thành phố. Thêm vào đó, nhờ gần kề tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và trục quốc lộ Bắc Nam nên từ đây cũng có thể dễ dàng di chuyển đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, tuyến đường Vành đai 3 (Mỹ Phước - Tân Vạn - Nhơn Trạch) sẽ giúp lưu thông từ TP.Mới Bình Dương - TP.HCM - TP. Nhơn Trạch được xuyên suốt.

Trong tương lai không xa, các dự án nằm trên địa bàn quận 9 càng tăng thêm giá trị khi lợi thế đường thủy được phát huy mạnh mẽ. Đó là tuyến giao thông chiến lược sông Sài Gòn - sông Đồng Nai hiện hữu kết nối TP. HCM - TP. Biên Hoà.

Đầu năm 2014, đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây đã hoạt động càng hỗ trợ cho giao thông khu này trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Từ quận 9 có thể đi đến trung tâm Phú Mỹ Hưng chỉ trong vòng 15 phút thông qua cầu Phú Mỹ, đi đến trung tâm quận 1 chỉ khoảng 20 phút qua hầm Thủ Thiêm hoặc Xa lộ Hà Nội.

Cư dân quận 9 muốn đi Vũng Tàu chỉ còn tốn 1h20 phút, đến khu công nghiệp Phú Mỹ chỉ mất 45 phút, rất thuận tiện cho các chuyên gia làm việc tại khu công nghiệp hoặc khu công nghệ cao.
sông sài gòn, sông đồng nai, sông tắc, sông ông nhiêu, xa lộ hà nội, tuyến metro bến thành - suối tiên, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, vành đai 3, phú mỹ hưng, cầu phú mỹ, hầm thủ thiêm, vũng tàu, khu công nghiệp phú mỹ, khu công nghệ cao, samsung, secc, đại học quốc gia tp.hcm, cảng phú hữu, khu du lịch suối tiên, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đông tăng long, mega residence, goldora, villa park, riviera
Kết nối giao thông Khu Công nghệ cao TP.HCM nhìn từ trên cao
sông sài gòn, sông đồng nai, sông tắc, sông ông nhiêu, xa lộ hà nội, tuyến metro bến thành - suối tiên, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, vành đai 3, phú mỹ hưng, cầu phú mỹ, hầm thủ thiêm, vũng tàu, khu công nghiệp phú mỹ, khu công nghệ cao, samsung, secc, đại học quốc gia tp.hcm, cảng phú hữu, khu du lịch suối tiên, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đông tăng long, mega residence, goldora, villa park, riviera
Đô thị trí thức và Công nghệ cao

Tiềm năng to lớn của quận 9 không dừng lại ở vị trí vàng, hạ tầng hoàn chỉnh, giao thông xuyên suốt. Động lực phát triển của địa bàn này là được chọn làm quy hoạch khu Đô thị trí thức và Công nghệ cao.

Đầu tháng 10 năm nay, Tập đoàn Samsung đã nhận được giấy phép đầu tư 1,4 tỷ USD vào TP.HCM càng thúc đẩy thêm nhiều kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của quận 9. Dự án với tên gọi Samsung CE Complex” (SECC) sẽ được thực hiện trên diện tích 70 ha trong Khu công nghệ cao TP.HCM.

Dự án có mục tiêu nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm, thiết bị điện tử gia dụng công nghệ cao. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào tháng 1/2015 và sẽ bắt đầu hoạt động vào quý II/2016. Đây là dự án sản xuất sản phẩm điện tử có vốn lớn nhất trong vòng 8 năm qua tại Khu công nghệ cao TP HCM.

Thêm vào đó là việc chính phủ Hàn Quốc tài trợ 220 triệu USD để thực hiện đường vành đai 3, giúp kết nối quận 9 với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.

Sự xuất hiện của các tập đoàn công nghệ lớn tại Khu công nghệ cao là động lực phát triển mạnh mẽ cho quận 9. (Trong ảnh là nhà máy của Intel)

Các tiện ích xã hội hoàn hảo của khu Đông là nhân tố tích cực hỗ trợ quận 9 trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Hầu như các khu chức năng quan trọng tại quận 9 đều đã và đang hình thành một cách bài bản. Khu giáo dục đào tạo Đại học Long Phước, Khu Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao, Cảng Phú Hữu, Khu du lịch Suối Tiên và Công viên lịch sử văn hoá dân tộc... đều đã được vận hành, khai thác.
sông sài gòn, sông đồng nai, sông tắc, sông ông nhiêu, xa lộ hà nội, tuyến metro bến thành - suối tiên, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, vành đai 3, phú mỹ hưng, cầu phú mỹ, hầm thủ thiêm, vũng tàu, khu công nghiệp phú mỹ, khu công nghệ cao, samsung, secc, đại học quốc gia tp.hcm, cảng phú hữu, khu du lịch suối tiên, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đông tăng long, mega residence, goldora, villa park, riviera
Thị trường bất động sản hưởng lợi

Đón đầu sự phát triển của quận 9, các nhà đầu tư bất động sản trong nước cũng như nước ngoài đã lần lượt rót vốn vào đây. Đông Tăng Long, Mega Residence, Goldora, Villa Park, Riviera... đều đang từng bước định hình bộ khung các khu đô thị, dự án khá gần nhau tạo thành những cộng đồng trí thức, chất lượng cao và an ninh tuyệt đối.
sông sài gòn, sông đồng nai, sông tắc, sông ông nhiêu, xa lộ hà nội, tuyến metro bến thành - suối tiên, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, vành đai 3, phú mỹ hưng, cầu phú mỹ, hầm thủ thiêm, vũng tàu, khu công nghiệp phú mỹ, khu công nghệ cao, samsung, secc, đại học quốc gia tp.hcm, cảng phú hữu, khu du lịch suối tiên, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đông tăng long, mega residence, goldora, villa park, riviera
Vị trí đắc địa của Quận 9 thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư bất động sản
sông sài gòn, sông đồng nai, sông tắc, sông ông nhiêu, xa lộ hà nội, tuyến metro bến thành - suối tiên, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, vành đai 3, phú mỹ hưng, cầu phú mỹ, hầm thủ thiêm, vũng tàu, khu công nghiệp phú mỹ, khu công nghệ cao, samsung, secc, đại học quốc gia tp.hcm, cảng phú hữu, khu du lịch suối tiên, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đông tăng long, mega residence, goldora, villa park, riviera
Nhiều chuyên gia đánh giá, TP.HCM đang là đô thị quá tải bậc nhất nước. Người Pháp quy hoạch Sài Gòn chỉ cho 400.000 dân nhưng năm 2014 thành phố đã chứa xấp xỉ 10 triệu dân, kể cả người nhập cư. Đô thị hóa quá nhanh khiến mật độ dân số tại khu trung tâm Sài Gòn ngày càng dày đặc.

Theo quy hoạch đến năm 2025 do Thủ tướng phê duyệt, Quận 9 sẽ tập trung phát triển các khu đô thị mới có quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạn chế phát triển các dự án quy mô nhỏ và không phát triển các dự án phân lô hộ lẻ. Điều này càng thúc bách quá trình giãn dân ra các khu vành đai để tạo sự cân bằng. Quận 9 có lợi thế lớn khi nằm trong vành đai giãn dân lý tưởng này.

Như vậy, án ngữ giữa lòng khu Đông TP.HCM đầy sôi động, lại nằm liền kề một khu công nghệ cao hừng hực khí thế vươn lên, các tiềm năng của quận 9 đã chuyển mình thức giấc, nắm thế chủ động hội nhập và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục nở rộ trong thời gian không xa.

Anh Vũ

sông sài gòn, sông đồng nai, sông tắc, sông ông nhiêu, xa lộ hà nội, tuyến metro bến thành - suối tiên, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, vành đai 3, phú mỹ hưng, cầu phú mỹ, hầm thủ thiêm, vũng tàu, khu công nghiệp phú mỹ, khu công nghệ cao, samsung, secc, đại học quốc gia tp.hcm, cảng phú hữu, khu du lịch suối tiên, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, đông tăng long, mega residence, goldora, villa park, riviera
Xem ngay…

Bất động sản Quận 9: Ăn theo Samsung


Để đón đầu nhu cầu của giới trí thức trẻ làm việc tại khu công nghệ cao, hàng loạt dự án căn hộ đang mọc lên tại khu Đông TPHCM.
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
Được khởi công từ năm 2011 và hoàn thành sau gần 3 năm sau đó nhưng tiến độ bán hàng của The Eastern, một dự án căn hộ do Công ty Hùng Việt và quỹ đầu tư bất động sản Hàn Quốc KRDF03 hợp tác xây dựng, vẫn không mấy khả quan.

Mặc dù đã thực hiện nhiều chương trình bán hàng hấp dẫn nhưng với vị trí khá xa trung tâm thành phố, The Eastern vẫn chưa ghi dấu ấn trên thị trường. Sự khó khăn trong bán hàng đã khiến chủ đầu tư này phải đầu tư xây dựng dự án bằng 100% vốn tự có, thay vì huy động từ khách hàng như một số dự án khác.
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ tháng 10.2014, khi Tập đoàn Samsung nhận giấy phép đầu tư tại Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) ở quận 9, với tổng vốn đầu tư 1,4 tỉ USD. Đây là dự án sản xuất sản phẩm điện tử có vốn lớn nhất trong vòng 8 năm qua tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Dự án với tên gọi Samsung CE Complex (SECC) sẽ được thực hiện trên diện tích 70 ha trong Khu công nghệ cao TP.HCM, với mục tiêu nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm, thiết bị điện tử gia dụng công nghệ cao. Dự án đã được khởi công vào đầu năm 2015 và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào quý II/2016.

Với khoảng 6.000 công nhân và chuyên gia, dự án SECC ở TP.HCM là nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Samsung ở Đông Nam Á. Không chỉ sản xuất tivi và sản phẩm cao cấp, dự án còn đầu tư vào hàng điện tử gia dụng. Thêm vào đó là việc Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 220 triệu USD để thực hiện đường vành đai 3, giúp kết nối quận 9 với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
Hiệu ứng từ dự án SECC lập tức đã tác động đến The Eastern khi lượng giao dịch căn hộ The Eastern tăng đột biến. Theo thông tin từ chủ đầu tư, Công ty Hùng Việt, có đến 70% căn hộ tại The Eastern được bán từ tháng 5 đến tháng 7.2015 là cho người nước ngoài hoặc được mua để cho nhân viên nước ngoài làm việc tại các dự án của SamsungIntel thuê.

Tương tự, trong tháng 6.2015, Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức đã tung ra thị trường 57 lô đất nền khu Magnolia (khu phố thương mại Magnolia) thuộc dự án Phước Long Spring Town (quận 9). Dù không được công bố rộng rãi, nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tháng, hầu như toàn bộ sản phẩm của dự án đã được khách hàng đặt cọc, theo thông tin từ chủ đầu tư. Hay như chuỗi dự án Mega Residence, Mega Ruby, Tiểu khu Sapphire của Khang Điền tổng cộng có gần 400 căn nhà được bán hết trong năm 2014.
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
Không chỉ có Samsung, nhiều nhà đầu tư lớn cũng đang gia tăng đầu tư vào Khu công nghệ cao. Có thể kể đến như việc Tập đoàn Jabil (Mỹ) được Ủy ban Nhân dân TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư tăng vốn thêm 500 triệu USD để mở rộng sản xuất của nhà máy tại SHTP. Mới đây Schneider Electric (Pháp) cũng đã công bố đầu tư 45 triệu USD vào SHTP.

Với những dự án đầu tư lớn này, nhu cầu về nhà ở cho trí thức trẻ trong khu vực sẽ tăng lên trong thời gian tới. Chỉ tính riêng Đại học Quốc gia TP.HCM tại quận Thủ Đức đã có đến 5.600 cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, Khu công nghệ cao tại quận 9 đang là nơi tập trung của hàng chục ngàn lao động. Trong tương lai, Đại học Fulbright (FUV) của Mỹ cũng sẽ đi vào hoạt động tại đây, tạo ra một lực lượng lao động trí thức trẻ đông đảo. Dự án này có tổng mức đầu tư giai đoạn đầu 70 triệu USD, dự kiến được xây dựng trên diện tích 15 ha.
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
Để đón đầu nhu cầu nhà ở cho tầng lớp trí thức trẻ này, hàng loạt dự án căn hộ đang mọc lên tại khu Đông. Có thể kể tên các dự án như First Home Premium Khang Việt (quận 9), dự án TDH - Phước Long, Flora Anh Đào (quận 9), The Art (quận 9). Tập đoàn Novaland cũng đã chính thức ký kết với Công ty Đầu tư Địa ốc Hưng Phú để hợp tác phát triển dự án Khu nhà ở quy mô 5 ha với tổng vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng tại phường Phước Long B, quận 9.

Một đặc điểm chung của các dự án này là đều xây dựng theo tiêu chí phục vụ lực lượng trí thức trẻ như diện tích căn hộ không quá lớn nhưng tập trung nhiều tiện ích, không gian chung rộng rãi, thoáng mát. Đặc biệt, phần lớn các căn hộ đều có giá bán trên dưới 1 tỉ đồng và phương thức thanh toán linh hoạt, phù hợp với thu nhập của đối tượng nói trên.
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
Không chỉ mảng căn hộ ăn theo Khu công nghệ cao mà còn có phân khúc đất nền, vốn đang rao bán khá rầm rộ. Quanh khu vực gần khu công nghệ cao, từ cây xăng, cột điện, siêu thị... đâu đâu cũng thấy biển rao bán đất như “Đất thổ cư khu công nghệ cao quận 9”, “Đất Lê Văn Việt gần Khu công nghệ cao”, “Đất Nguyễn Duy Trinh gần Samsung”... Giá đất nền tại quận 9 có rất nhiều mức nhưng được đánh giá là tương đối rẻ, trung bình từ 400-900 triệu đồng/nền, diện tích từ 50-120 m2.

Thống kê của Ủy ban Nhân dân Quận 9 cho thấy hiện có trên 5.000 nền đất của hơn 120 dự án tách thửa, 80 dự án nhà ở, chung cư với lượng giao dịch lấp đầy đã đạt trên 70%, tăng gấp đôi so với năm 2014. Cũng tại đây, từ đầu năm tới nay đã có trên 2.000 giao dịch bất động sản thành công trong tổng số khoảng 10.000 giao dịch của cả thành phố.

“Nhiều dự án lớn đang được đầu tư vào Khu công nghệ cao. Bên cạnh đó, những yếu tố hạ tầng như đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay Long Thành làm cho quận 9 trở thành điểm đến của dân cư khu Đông khi muốn sở hữu bất động sản TP.HCM”, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa, nhận định về sức hút của bất động sản quận 9.
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành
Đồng quan điểm, công ty nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam cho rằng hạ tầng giao thông kết nối là điểm nhấn chính khiến nhà đầu tư, người dân tin tưởng quận 9 sẽ là điểm phát triển bất động sản tốt trong tương lai, thúc đẩy tốc độ giao dịch. Ngoài hệ thống giao thông, các trường đại học, bệnh viện, khu công nghệ cao mở rộng đang được xây dựng cũng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho bất động sản khu vực này.

Lưu Đức
khu công nghệ cao, the eastern, samsung, đường vành đai 3, magnolia, mega residence, mega ruby, sapphire, đại học fulbright, first home premium khang việt, flora anh đào, the art, cao tốc tp.hcm - long thành - dầu giây, sân bay long thành

Xem ngay…

Bán đất nền quận 9 đường Nguyễn Duy Trinh - Thai Duong Luxury


GIỚI THIỆU

Dự án Thái Dương Luxury đẳng cấp nơi bạn sống – Tọa lạc tại trung tâm quận 9, trong khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh và đồng bộ nhất hiện nay ở TPHCM. Thái Dương Luxury có tổng diện tích 2,1 ha, được xây dựng trên ý tưởng khu đô thị khép kín, hiện đại, nhiều tiện ích vượt trội. Sống tại Thái Dương Luxury tận hưởng cuộc sống vừa tiện nghi hiện đại vừa thiên nhiên, sinh thái; là nơi mang lại những giá trị gia tăng rất lớn.

QUY MÔ DỰ ÁN

- Đất ở: chiếm khoảng 40% 
– Đất công trình công cộng, đất công viên cây xanh 30% 
– Đất giao thông chiếm khoảng 30% 
Tiện ích vượt trội của dự án: sân bóng đá, công viên bờ sông, khu vui chơi, siêu thị…
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
VỊ TRÍ DỰ ÁN THÁI DƯƠNG LUXURY 
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
– Nằm ở đường số 6, P Long Trường Q9, gần chợ Long trường, Ngân hàng, y tế, UBND Long Trường và các trường Mẫu giáo, THCS, THPT,… Đặc biệt KDC Thái Dương Luxury được bao bọc bởi một con sông, mang dồi dào sinh khí đến cho bạn. Thuận tiện về các hướng như Q2, Q7, cao tốc Dầu Giây Long Thành mất 10p di chuyển (tương đương với 2km) theo trục đường hiện hữu Nguyễn Duy Trinh
- Đặc biệt dự án nằm ngay các đường huyết mạch của quận 9 như đường Liên Phường, Lò Lu nối dài, mặt tiền Lã Xuân Oai nối dài, Nguyễn Duy Trinh và tất cả đều nối thông với đường Vành Đai 2, đường Vành Đai 3. Qúa dễ dàng để di chuyển về các tỉnh lân cận như Đông Nai, huyện Bình Chánh, miền tây…. 
- Liên kết vùng của dự án là điểm nhấn vượt trội mà ít có dự án nào sánh được: nằm tại trung tâm quận 9, UBND, chợ Long Trường, trường Mẫu giáo, câp 1, 2, 3, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Vành Đai 2, Vành Đai 3, Khu công nghệ cao Quận 9, Trung tâm hành chính Quận 9, Suối Tiên, Tuyến Metro, khu đào tạo Đại Học…
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
VỊ TRÍ DỰ ÁN
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
SƠ ĐỒ PHÂN LÔ
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
PHÁP LÝ
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
- Sổ hồng riêng từng nền, xây dựng tự do.
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
CHƯƠNG TRÌNH MỞ BÁN VÀ GIÁ BÁN
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
- Dự kiến mở bán ngày 27/12/2015.
- Giá từ 11 triệu/nền.
- Chiết khấu tới 4%
- Tặng 20 chỉ vàng
- Nhiều phần quà hấp dẫn khác
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
Nhận dặt chổ tối đa 10.000.000 đồng / nền để được ưu tiên và nhận nhiều ưu đãi hơn. Nếu không quyết định mua sẻ hoàn trả lại 100% số tiền đã đặt.
Đợt 1: Ngay khi ký "Phiếu đặt cọc" với Công ty trong ngày mở bán, Khách hàng thanh toán đủ 30.000.000 đồng.
Đợt 2: 03 ngày sau Đợt 1, Khách hàng tiến hành ký hợp đồng đặt cọc ba bên tại văn phòng Công ty địa ốc Thái Dương, thanh toán 50% giá trị hợp đồng (đã bao gồm Đợt 01).
Đợt 3: 120 ngày sau Đợt 2, hai bên ra ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng số 3 ( Thống nhất, Thủ Đức), thanh toán 40% giá trị hợp đồng.
Đợt 4: Trong vòng khoảng 15 ngày sau đợt 3, Khách hàng nhận biên nhận đăng bộ (giấy hẹn nhận sổ) của phòng tài nguyên môi trường Quận 9 thì khách hàng thanh toán 10% còn lại.
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
HÌNH ẢNH THỰC TẾ TỪ DỰ ÁN
đường số 6, p Long Trường Q9, chợ Long Trường, ubnd long trường, kdc thai duong luxury, cao tốc dầu giây long thành, đường nguyễn duy trinh, đường liên phường, lò lu nối dài, lã xuân oai nối dài, đường vành đai 2, đường vành đai 3, đồng nai, huyện bình chánh, miền tây,trung tâm quận 9, khu công nghệ cao quận 9, trung tâm hành chính quận 9, suối tiên, tuyến metro, khu đào tạo đại học.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an quan 9, nhà giá rẻ, đất nền, nha dat chinh chu, bán đất nền quận 9, bán nhà giá rẻ, nha dat tphcm, nha dat quan 9, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, nha dat gia re, ban nha gia re, nhà đất quận 9, nhà đất tphcm, nha dat q9, bán nhà đất, đất nền giá rẻ, dat gia re, nha dat hcm, nha gia re tphcm, dat nen q9, ban nha q9, nhà đất tp hcm, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, nha dat tp hcm
Xem ngay…

Bán đất thổ cư đường Lã Xuân Oai - Samsung Town


GIỚI THIỆU

Dự án Samsung Town đẳng cấp nơi bạn sống

– Tọa lạc tại trung tâm quận 9, trong khu vực có tốc độ phát triển hạ tầng nhanh và đồng bộ nhất hiện nay ở TPHCM. Có tổng diện tích 1,2 ha.
đường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9
VỊ TRÍ DỰ ÁN SAMSUNG TOWN đường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
Tọa lạc trên tuyến đường Lã Xuân OaiNguyễn Duy Trinh, ngay trung tâm của phường Long Trường giáp ranh Quận 2. Việc di chuyển về Quận 1 chỉ mất 20 phút theo hướng hầm Thủ Thiêm, về khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ 10 phút theo hướng cầu Phú Mỹ.

Dự án nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa cao của TP Hồ Chí Minh với nhiều công trình hạ tầng giao thông đang được triển khai như dự án Đại lộ Đông – Tây, tuyến đường vành đai ngoài, tuyến cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây,..
đường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9
SƠ ĐỒ PHÂN LÔ
đường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9
PHÁP LÝ
đường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
- Sổ hồng riêng từng nền, xây dựng tự do.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9
CHƯƠNG TRÌNH MỞ BÁN VÀ GIÁ BÁNđường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
- Mở bán ngày 13/12/2015.
- Giá 14,9 triệu/nền.
- Tặng 3 chỉ vàng.
- Nhiều phần quà hấp dẫn khác.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁNđường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
Nhận dặt chổ tối đa 10.000.000 đồng/nền để được ưu tiên và nhận nhiều ưu đãi hơn. Nếu không quyết định mua sẻ hoàn trả lại 100% số tiền đã đặt.
Đợt 1: Ngay khi ký "Phiếu đặt cọc" với Công ty trong ngày mở bán, Khách hàng thanh toán đủ 30.000.000 đồng.
Đợt 2: 03 ngày sau Đợt 1, Khách hàng tiến hành ký hợp đồng đặt cọc ba bên tại văn phòng Công ty địa ốc Thái Dương, thanh toán 50% giá trị hợp đồng (đã bao gồm Đợt 01).
Đợt 3: Trong vòng 90 ngày làm việc sau Đợt 2, hai bên ra ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng số 3 (Thống nhất, Thủ Đức), thanh toán 45% giá trị hợp đồng.
Đợt 4: Trong vòng khoảng 20 ngày sau đợt 3, Khách hàng nhận biên nhận đăng bộ (giấy hẹn nhận sổ) của phòng tài nguyên môi trường Quận 9 thì khách hàng thanh toán 5% còn lại.
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9
HÌNH ẢNH THỰC TẾ TỪ DỰ ÁNđường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ, Đại lộ Đông Tây, đường vành đai ngoài, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Samsung Town
bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9
Xem ngay…

Đất nền Nguyễn Xiển, p.Long Bình - Thái Dương Xanh

Thái Dương Xanh là khu dân cư có vị trí thuộc Phường Long Bình Quận 9 sát với Ngã Ba Gò Công trên trục đường chính Nguyễn Xiển lộ giới 120m, cách ngã tư Thủ Đức chỉ 7.2km, tiếp giáp với đường Vành Đai 3 lộ giới 120m, Đặc biệt đây là dự án duy nhất cách nhà Ga Metro chỉ 10p đi xe và cách bến xe Miền Đông Mới chỉ 4,2km đồng thời còn là nơi hội tụ của các chuyên gia công nghệ cao, những người có tầng lớp dân trí cao...
phường Long Bình quận 9, Nguyễn Xiển, ngã tư Thủ Đức, đường Vành Đai 3, nhà ga Metro, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao, cảng sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Vingroup 

 bán đất thổ cưdat tho cuban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9dat tho cu quan 9, đất nềnbán đất nền quận 9bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9ban dat quan 9, dat nen quan 9đất nền giá rẻdat gia redat nen q9ban dat q9, dat q9đất quận 9 giá rẻđất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban datban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9ban dat nenđất giá rẻdat gia re quan 9
I. Tổng quan & Vị trí dự án
phường Long Bình quận 9, Nguyễn Xiển, ngã tư Thủ Đức, đường Vành Đai 3, nhà ga Metro, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao, cảng sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Vingroup 

Thái Dương Xanh là khu dân cư có vị trí thuộc Phường Long Bình Quận 9 sát với Ngã Ba Gò Công trên trục đường chính Nguyễn Xiển lộ giới 120m, cách ngã tư Thủ Đức chỉ 7.2km, tiếp giáp với đường Vành Đai 3 lộ giới 120m, Đặc biệt đây là dự án duy nhất cách nhà Ga Metro chỉ 10p đi xe và cách bến xe Miền Đông Mới chỉ 4,2km đồng thời còn là nơi hội tụ của các chuyên gia công nghệ cao, những người có tầng lớp dân trí cao...
phường Long Bình quận 9, Nguyễn Xiển, ngã tư Thủ Đức, đường Vành Đai 3, nhà ga Metro, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao, cảng sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Vingroup 
 bán đất thổ cưdat tho cuban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9dat tho cu quan 9, đất nềnbán đất nền quận 9bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9ban dat quan 9, dat nen quan 9đất nền giá rẻdat gia redat nen q9ban dat q9, dat q9đất quận 9 giá rẻđất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban datban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9ban dat nenđất giá rẻdat gia re quan 9
Với vị trí này khu dân cư Thái Dương Xanh là nơi hội tụ của 4 loại hình giao thông huyết mạch Thủy – Bộ - Không – Sắt đang được nhà nước quan tâm đầu tư và gấp rút hoàn thiện.

+ Đường Thủy có các cụm cảng sông Đồng Nai

+ Đường Bộ: Tuyến đường vành đai III chính là con đường Nguyễn Xiển mở rộng, Xa Lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh…

+ Đường Không: Sân bay quốc tế Long Thành

+ Đường Sắt: Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên
phường Long Bình quận 9, Nguyễn Xiển, ngã tư Thủ Đức, đường Vành Đai 3, nhà ga Metro, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao, cảng sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Vingroup 

II. Điểm nhấn dự án
phường Long Bình quận 9, Nguyễn Xiển, ngã tư Thủ Đức, đường Vành Đai 3, nhà ga Metro, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao, cảng sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Vingroup 

Điều tuyệt vời chính là điểm nhấn của dự án Thái Dương Xanh liền kề ngay khu biệt thự triệu đô do VinGroup đầu tư, Long Bình là khu đất vàng được chọn lựa để xây dựng dự án “Thành Phố Xanh” mang hơi thở của một trong những tập đoàn lớn nhất tại Việt Nam. Tiếp giáp với VinGroup Thái Dương Xanh của chúng ta được thừa hưởng tất cả các tiện ích cao cấp như bệnh viện VinMec, Trung Tâm thương mại VinPro, hồ bơi, công viên Vinpart... (ảnh thật dự án).
Khu Dân Cư Thái Dương Xanh sở hữu vị trí thuận tiện đi Đồng Nai hướng Tân Vạn, đi trung tâm thành phố chỉ mất 15p bằng tuyến nhà Ga Metro hoặc đường vành đai 3 ra cao tốc Long Thành Dầu Giây...
phường Long Bình quận 9, Nguyễn Xiển, ngã tư Thủ Đức, đường Vành Đai 3, nhà ga Metro, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao, cảng sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Vingroup 

SƠ ĐỒ PHÂN LÔ

phường Long Bình quận 9, Nguyễn Xiển, ngã tư Thủ Đức, đường Vành Đai 3, nhà ga Metro, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao, cảng sông Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Duy Trinh, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, Vingroup 

  bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9

 bán đất thổ cưdat tho cuban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9dat tho cu quan 9, đất nềnbán đất nền quận 9bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9ban dat quan 9, dat nen quan 9đất nền giá rẻdat gia redat nen q9ban dat q9, dat q9đất quận 9 giá rẻđất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban datban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9ban dat nenđất giá rẻdat gia re quan 9
 bán đất thổ cư, dat tho cu, ban dat tho cu, dat du an, dat du an quan 9, du an quan 9, dat tho cu quan 9, đất nền, bán đất nền quận 9, bán đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9, ban dat quan 9, dat nen quan 9, đất nền giá rẻ, dat gia re, dat nen q9, ban dat q9, dat q9, đất quận 9 giá rẻ, đất nền quận 9 giá rẻ, ban dat gia re, dat ban quan 9, du an dat nen quan 9, dat nen du an, can ban dat, ban dat nen quan 9, dat nen du an quan 9, ban dat nen, đất giá rẻ, dat gia re quan 9


Xem ngay…